Tuesday, October 21, 2014

TOEFL Independent Writing- Những điều cần biết

Để đạt điểm cao phần Independent Writing trong bài thi TOEFL, bạn cần nắm một số điều sau:

- Độ dài của bài viết: bạn phải chú ý số từ trong bài luận TOEFL, đừng bao giờ làm ít hơn 500 từ
- Người chấm sẽ dựa vào các điểm sau để xét điểm cho bài luận của bạn: Lỗi chính tả, ngữ pháp và độ dài. Vì vậy hãy chú ý đến tất cả yếu tố đó để làm một bài thật hoàn hảo.

Một số gợi ý giúp bạn:

- Cải thiện độ dài của bài viết:
+ Bắt đầu bằng các dẫn chứng chung chung : mượn càng nhiều từ các bài viết của người khác để bạn có thể tự viết các dẫn chứng chung chung.
+ dẫn chứng cụ thể: Mượn nhiều dẫn chứng có liên quan từ Nghệ thuật , Văn học , Shakespeare, lịch sử , chiến tranh thế giới II , Kinh doanh, Khoa học , Công nghệ ... Luôn trang bị cho mình một vài dẫn chứng để sử dụng trong bất kỳ bài luận nào.
+ Bị mắc kẹt trong dẫn chứng chung chung và dẫn chứng cụ thể, hãy sử dụng VÍ DỤ CÁ NHÂN . Hãy đến với những ví dụ từ một câu chuyện của người cô, người câu, người họ hàng xa tưởng tượng liên quan đến bài viết TOEFL.
- Hãy giải thích thật nhiều trong một dẫn chứng cụ thể -->  tố hợp lý
Có những người chỉ sử dụng một dẫn chứng cho một bài luận để giải thích cho tất cả các khía cạnh liên quan , họ sẽ cố gắng hết sức để chứng minh cho lập luận của mình và phủ nhận lập luận của đối thủ với chỉ với một dẫn chứng cụ thể đó.
Luôn bảo vệ luận điểm của bạn và phản biện lại luận điểm của đối thủ.
- Có thể sử dụng một số từ mạnh để bảo vệ luận điểm của bạn:
+ Tranh luận, khẳng định , yêu cầu bồi thường
+ Chính đáng , thuyết phục , hấp dẫn ( = đáng tin cậy )
+ Phá hoại , làm suy yếu , phủ nhận , vô hiệu hóa , nghi ngờ đúc ( = làm cho nó không đáng tin cậy / không hợp lý )
+ Chứng minh , hỗ trợ, tăng cường ( = làm cho nó mạnh hơn)
Và điều quan trọng nhất là bạn hãy thực hành càng nhiều càng tốt (2-3 bài/ tuần) và hãy thực hành đánh máy thật nhanh, chính xác để tránh mất thời gian đánh máy.