Showing posts with label bài luận toefl. Show all posts
Showing posts with label bài luận toefl. Show all posts

Thursday, January 29, 2015

Cách dùng liên từ trong bài luận TOEFL iBT

Một trong những yếu tố cần thiết của một bài writing hiệu quả cho TOEFL đó là sự mạch lạc giữa các ý và các đoạn. Cùng với việc diễn giải luận điểm và luận cứ, người viết nên rèn luyện cách sử dụng các liên từ một cách thuần thục trong bài viết của mình. Dưới đây là một số liên từ áp dụng cho từng trường hợp:
1. Khi miêu tả quá trình hoặc liệt kê:
 • also (cũng)
 • besides (ngoài ra)
 • first, second, third… (thứ nhất, thứ hai, thứ ba…)
 • in addition (thêm vào đó)
 • in the first place, in the second place, in the third place (ở nơi thứ nhất, ở nơi thứ hai, ở nơi thứ ba)
 • furthermore (xa hơn nữa)
 • moreover (thêm vào đó)
 • to begin with, next, finally (bắt đầu với, tiếp theo là, cuối cùng là)
Ví dụ:
Studies suggest that bilingual children find it easier to learn additional languages. There is, moreover, increasing evidence that bilingual children perform better across a range of school subjects, not just foreign languages.
2. Những từ dấu hiệu chỉ nguyên nhân, hệ quả
 • Accordingly (Theo như)
 • as a result (Kết quả là)
 • consequently (Do đó)
 • for this reason (Vì lý do này nên)
 • hence, so, therefore, thus (Vì vậy)
 • then (Sau đó)
Ví dụ:

Many parents today do not have time to cook healthy meals for their children. Consequently/As a consequence, many children grow up eating too much junk food.

Thursday, November 13, 2014

Bài viết mẫu Independent Task trong Toefl Writing

Tiếp tục bài học về Independent Task trong TOEFL writing, mình xin cung cấp một số bải viết mẫu:

Chủ đề: Some students prefer to study alone. Others prefer to study with a group of students. Which do you prefer? Use specific reasons and examples to support your answer.
Mẫu 1:
Mẫu 2:

Tuesday, October 21, 2014

TOEFL Independent Writing- Những điều cần biết

Để đạt điểm cao phần Independent Writing trong bài thi TOEFL, bạn cần nắm một số điều sau:

- Độ dài của bài viết: bạn phải chú ý số từ trong bài luận TOEFL, đừng bao giờ làm ít hơn 500 từ
- Người chấm sẽ dựa vào các điểm sau để xét điểm cho bài luận của bạn: Lỗi chính tả, ngữ pháp và độ dài. Vì vậy hãy chú ý đến tất cả yếu tố đó để làm một bài thật hoàn hảo.

Một số gợi ý giúp bạn:

- Cải thiện độ dài của bài viết:
+ Bắt đầu bằng các dẫn chứng chung chung : mượn càng nhiều từ các bài viết của người khác để bạn có thể tự viết các dẫn chứng chung chung.
+ dẫn chứng cụ thể: Mượn nhiều dẫn chứng có liên quan từ Nghệ thuật , Văn học , Shakespeare, lịch sử , chiến tranh thế giới II , Kinh doanh, Khoa học , Công nghệ ... Luôn trang bị cho mình một vài dẫn chứng để sử dụng trong bất kỳ bài luận nào.
+ Bị mắc kẹt trong dẫn chứng chung chung và dẫn chứng cụ thể, hãy sử dụng VÍ DỤ CÁ NHÂN . Hãy đến với những ví dụ từ một câu chuyện của người cô, người câu, người họ hàng xa tưởng tượng liên quan đến bài viết TOEFL.
- Hãy giải thích thật nhiều trong một dẫn chứng cụ thể -->  tố hợp lý
Có những người chỉ sử dụng một dẫn chứng cho một bài luận để giải thích cho tất cả các khía cạnh liên quan , họ sẽ cố gắng hết sức để chứng minh cho lập luận của mình và phủ nhận lập luận của đối thủ với chỉ với một dẫn chứng cụ thể đó.
Luôn bảo vệ luận điểm của bạn và phản biện lại luận điểm của đối thủ.
- Có thể sử dụng một số từ mạnh để bảo vệ luận điểm của bạn:
+ Tranh luận, khẳng định , yêu cầu bồi thường
+ Chính đáng , thuyết phục , hấp dẫn ( = đáng tin cậy )
+ Phá hoại , làm suy yếu , phủ nhận , vô hiệu hóa , nghi ngờ đúc ( = làm cho nó không đáng tin cậy / không hợp lý )
+ Chứng minh , hỗ trợ, tăng cường ( = làm cho nó mạnh hơn)
Và điều quan trọng nhất là bạn hãy thực hành càng nhiều càng tốt (2-3 bài/ tuần) và hãy thực hành đánh máy thật nhanh, chính xác để tránh mất thời gian đánh máy.