Showing posts with label hoc tu moi. Show all posts
Showing posts with label hoc tu moi. Show all posts

Thursday, December 4, 2014

Kinh nghiệm đoán nghĩa từ mới trong bài thi TOEFL iBT

Trong những phần thi đọc của các kì thi như TOEFL, IELTS, TOEIC,SAT, SSAT… ta thường xuyên bắt gặp những từ hoặc cụm từ mới cần phải được giải nghĩa. Thay vì ngay lập tức đi tra từ điểm, bạn nên rèn luyện kĩ năng đoán nghĩa (word guessing) trước để có thể áp dụng nó trong khi làm bài thi của mình và đồng thời nó cũng sẽ tiết kiệm được thời gian bạn học từ mới hơn.
Sau đây là một số cách để bạn có thể đoán được nghĩa từ mới trong tiếng anh:

1.       Dựa vào từ loại:

Xem xét mối quan hệ từ mới với các từ xung quanh, nhằm xác định từ loại của từ mới đó là danh từ, động từ hay tính từ
VD: Before I could answer her eyes fastened with an awed expression on her little finger
Dựa vào kiến thức ngữ pháp cơ bản, bạn có thể dễ dàng xác định “awed” là tính từ.

2.       Dựa vào cấu trúc câu:

Cần chú ý những câu có sử dụng dấu ngoặc đơn, ngoặc kép, gạch ngang và đôi khi cả dấu phẩy.
Thông tin nằm sau những dấu câu này thường dùng để bổ trợ cho từ đứng trước đó
VD: He found the house, a weather beaten cardboard bungalow at eighty a month.
Trong ví dụ trên, từ bungalow nằm ở phần bổ nghĩa cho từ house, nên bạn có thể đoán được đây là một loại nhờ ở.

3.       Dựa vào sự tương đồng:

Nếu trong câu có những từ như similarity, as well as, both, likewise… bạn có thể đoán nghĩa của từ mới dựa vào sự tương đồng.
VD: Taking out the garbage was an onerous task; likewise, washing dishes can be a hard job.
Từ onerous trong câu trên mang nghĩa gần giống với hard, do hành động liên quan đến 2 từ này được so sánh với nhau.

4.       Dựa vào sự tương phản:

Ngược lại, nếu trong câu có những từ như: however, yet, on the other hand, instead of, but, while, although,… bạn có thể dựa vào sự tương phản để đoán nghĩa từ mới.
VD: At first the labor union leaders and the factory owners argued about pay schedules and benefits; however, they finally came to a compromise.
Trong câu trên, cụm từ compromise có nghĩa là sự thỏa hiệp, do ở vế trước từ argued mang nghĩa tranh luận.

5.       Dựa vào ngữ cảnh:

Đây là cách hiệu quả nhất, bởi không phải lúc nào bạn cũng có thể gặp được các loại dấu câu hoặc “chỉ dẫn đặc biệt như các trường hơn trên, bạn buộc phải suy luận dưa trên ngữ cảnh của câu để đoán được nghĩa của từ mới.
VD: The fair we organized to raise funds was a fiasco – it rained all day.

Khi đọc câu trên, bạn biết được rằng có mưa vào ngày diễn ra hội chợ. Từ đó, bạn suy ra được rằng fiasco ám chỉ sự thất bại.