Showing posts with label từ vựng toefl. Show all posts
Showing posts with label từ vựng toefl. Show all posts

Sunday, December 14, 2014

Flashcard học từ vựng cho bài thi TOEFL

Để chuẩn bị thật tốt cho bài thi TOEFL, các bạn chớ quên trau dồi một lượng từ vựng cần thiết. Để giúp bạn có thêm từ mới theo hệ thống, mình xin đưa ra một số flashcard từ mới như sau:Các bạn hãy tự làm những flashcard dạng này và tích luỹ dần nhé.