Showing posts with label toefl reading. Show all posts
Showing posts with label toefl reading. Show all posts

Wednesday, December 16, 2015

Tips for TOEFL Reading

Việc rèn luyện kỹ năng đọc trong luyện thi toefl là rất quan trọng . Oxford xin giới thiệu với các bạn 10 tip luyện kỹ năng reading danh cho Toefl iBT 
1. Become familiar with reading in English.
You should be reading in Englishevery single day. Read the newspaper or news online, print out the daily lessons
on English, and find academic papers at the library or online. Do not just stick to
topics related to areas that you are interested in – become familiar with a variety of subjects!
2. Practice skimming passages rather than spending valuable time reading the passage in detail. (Skimming is when you quickly glance through text rather than reading every single word).
Then go back and read the passage more slowly – you will find you understand more now that you know what the key points of the passage are. By practicing using any passage of written English, you will dramatically increase your fluency and reading rate.
3. Highlight the main ideas of the passage 
 Often you will find this in theintroduction. Also highlight key points and facts such as numbers and dates. You
will not have time to read every paragraph in detail during your TOEFL reading exam and practicing this regularly will increase your reading speed and fluency.
4. Make quick notes after your first or second reading to save time when looking back for the answers to the questions.
5. Do not worry if you are unfamiliar with the topic of the passage.
Everything you need to know to answer the questions will be in the passage in your TOEFL reading section and no prior knowledge is required.
6. Do not spend too much time on a question you are completely unsure of.
If you do not know the answer to the question, try to eliminate any answers that
you feel are not correct. You want to make sure you have enough time for the questions and answers you are sure of!
7. Practice creating charts placing information from the passage in the appropriate category.
For the TOEFL iBT reading exam you do not have to create a chart but you will be expected to fill in the chart with the correct choices and this will help you thinking about putting the information you are reading into useful categories.
8. Increase your vocabulary and understanding of idioms .
 This will help your overall understanding of passages in your TOEFL reading exam.
9. Choose unfamiliar words from past TOEFL reading exams and try to guess
what they mean from the words surrounding it, as well as using the context of the paragraph. This will help you stay calm during the exam when you come across words you do not know, as you will be well trained to make an educated guess
10. Guess if you are running out of time
 if you have very little time left, it is better to complete all questions than to leave an answer blank. Remember, you will not lose points for incorrect answers in your TOEFL reading exam!
- See more at: http://oxford.edu.vn/goc-tieng-anh/kinh-nghiem-luyen-thi-toefl/10-tip-reading-danh-cho-toefl-ibt-909.html#sthash.NtOZUYXi.dpuf

Thursday, June 12, 2014

TOEFL iBT Reading - Những điều cần biết

Bí quyết để đạt được TOEFL điểm cao là bạn phải master được cả 4 phần kĩ năng: Reading, Listening, Writing, và Speaking. Để master được các kĩ năng này thì điều đầu tiên bạn cần phải làm đó là tìm hiểu về đặc điểm của các phần này. Bài dưới đấy cung cấp những thông tin cơ bản nhất về bài thi TOEFL ibT - Reading
Bài thi TOEFL ibT Reading được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu và dịch các bài viết về chủ đề học thuật ở trình độ đại học, các bài TOEFL iBT reading tương đương với các phần giới thiệu (intro) trong các sách giáo trình.  Bài Reading trong kì thi TOEFL có lẽ là bài thi khó hơn so với hầu hết các bài thi mà bạn đã từng làm. Không phải chỉ vì ngôn ngữ khá cao cấp mà còn là về những chủ đề mà có thể bạn chưa bao giờ biết đến.
Trong phần Reading có 3 hoặc 4 đoạn văn chiếm khoảng 60 đến 80 phút (20 phút cho mỗi đoạn văn). Mặc dù có rất nhiều các chủ đề được cover trong các bài Reading này nhưng bạn không cần phải biết tất tần tất những chủ đề đó để có thể trả lời được câu hỏi. Tất cả các thông tin bạn cần đều nằm trong đoạn văn.
Bạn sẽ phải có khả năng đọc mỗi đoạn văn trước khi trả lời các câu hỏi liên quan đến nó. Sau khi bạn đọc xong, click vào nút “next” để mở ra câu hỏi đầu tiên trong cửa sổ bên cạnh đoạn văn. Có nhiều câu hỏi riêng cho các đoạn văn cụ thể, trong trường hợp này, các đoạn văn liên quan sẽ được đánh dấu mũi tên để bạn nhận ra dễ dàng hơn. Kể cả khi câu hỏi chỉ liên quan đến một đoạn văn, bạn cũng có thể xem lại cả bài nếu bạn muốn.
Hầu hết các câu hỏi trong bài đọc chỉ có một đáp án đúng duy nhất. Tuy nhiên, dạng câu hỏi bảng ( table questions) đưa ra 5 hoặc nhiều hơn đáp án và bạn phải chọn tất cả các câu trả lời đúng  và sắp xếp chúng vào trong bảng. Chúng ta sẽ bàn kĩ cách trả lời câu hỏi này sau. Các câu hỏi khác có 2 hoặc 3 câu trả lời thường rất hiếm và chúng cũng được đánh dấu rõ ràng trong phần chỉ dẫn như “CHOOSE TWO ANSWERS ”
Cuối cùng, chú ý rằng có một số bài đọc có sử dụng các từ vựng khó mà rất có thể bạn chưa bao giờ biết đến chúng. Những từ vựng này sẽ được gạch chân và khi bạn click vào chúng thì định nghĩa của từ sẽ hiện ra. Tất nhiên, là bạn sẽ không bao giờ được hỏi các câu về định nghĩa của các từ này trong câu hỏi. Các câu hỏi từ vựng TOEFL trong bài Reading Toefl sẽ hỏi về các từ vựng Tiếng Anh tổng quát hoặc các từ vựng đã được giải thích trong bài.
Tham khảo thêm :